Reglement

For Konkurranseklassene:

Løype er merket og kan ikke avvikes vesentlig, dvs. at løperne oppover Skåla ikke kan ta snarveier til Skaret. Løypa kommer til å bli godt og synlig merket.

Staver er ikke tillatt.

Trekkdyr (hund m.m.) er ikke tillatt.

Ellers gjelder vanlige regler for løpet.